Właściciel lub osoba upoważniona musi okazać się następującymi dokumentami:

– dowód osobisty (w przypadku osoby upoważnionej – pisemne upoważnienie druk w zakładce „do pobrania„),

–  dowód rejestracyjny lub dokument potwierdzający dane pojazdu,

– karta pojazdu (jeżeli została wydana)

– tablice rejestracyjne.

Skorzystaj z formularza, aby zgłosić swój pojazd!

arrow

Zgłoszenie pojazdu

Dane pojazdu

Marka*

Rodzaj paliwa*

Rok produkcji*

Opis stanu i wyposażenia

Załączniki

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko*

Ulica i numer domu

Miasto

Kod pocztowy

Numer telefonu*

E-mail*